Каталог книгоиздательства «Скорпион» к началу 1904 года. — Москва: Скорпион. — 1904 г.

Каталог книгоиздательства «Скорпион» к началу 1904 года. — Москва: Книгоиздательство «Скорпион». — 1904 г. — 16 с. без обл.

Каталог книгоиздательства «Скорпион» к началу 1904 года. — Москва: Скорпион. — 1904 г. страница 1.
Каталог книгоиздательства «Скорпион» к началу 1904 года. — Москва: Скорпион. — 1904 г. страница 16.