Каталог книгоиздательства “Скорпион” к началу 1904 года. – Москва: Скорпион. – 1904 г.

Каталог книгоиздательства “Скорпион” к началу 1904 года. – Москва: Книгоиздательство “Скорпион”. – 1904 г. – 16 с. без обл.

Каталог книгоиздательства “Скорпион” к началу 1904 года. – Москва: Скорпион. – 1904 г. страница 1.
Каталог книгоиздательства “Скорпион” к началу 1904 года. – Москва: Скорпион. – 1904 г. страница 16.